Wir sind Düdinghausen
 
Willkommen im kleinem Pöndorf Düdinghausen
 
Wir Gratulieren zum 97. Geburtstag

am 15 Dezember
Josef Schönhense (Dickschmitten)
 
 
Wir Gratulieren zum 93. Geburtstag

am 06 Juni
Toni Finnemann (Finnemanns)
 
 
Wir Gratulieren zum 92. Geburtstag

am 20 Oktober
Elisabeth Rehne (Jopkes)
 
 
Wir Gratulieren zum 91. Geburtstag

am 03 Oktober
Theka Lichte (Fresen)
 
 
Wir Gratulieren zum 87. Geburtstag

am 28 April
Josef Kemper (Tepeln)
 
am 07 Juni
Maria Pira
 
am 07 Juli
Maria Ricke (obere Pönleute)
 
am 01 September
Wilhelm Teodor Lichte (Hanses)
 
 
Wir Gratulieren zum 86. Geburtstag

am 07 Februar
Maria Anna Asmuth
 
am 01 April
Elisabeth Tüllmann (Gees)
 
am 23 April
Hans Gerbracht (Kampes)
 
am 06 August
Marianne Figgen (Figgen)
 
 
Wir Gratulieren zum 85. Geburtstag

am 19 April
Adolf Schönhense (Schönhenses)
 
am 05 Oktober
Anna Gerk (Sonnenhügels)
 
 
Wir Gratulieren zum 80. Geburtstag

am 05 Januar
Rosemarie Krevet
 
am 19 März
Elisabeth Butterwegge (Henkmanns)
 
am 10 Mai
Maria Rabe
 
am 01 Dezember
Agnes Gerbracht (Kampes)
 
am 22 Dezember
Jakob Peters (Ejobkes)
 
am 29 Dezember
Willi Winterberg (Fixes)
 
 
Wir Gratulieren zum 75. Geburtstag

am 15 Januar
Theodor Lorenz Lichte (Feldmanns)
 
am 16 April
Dorothea Gerk
 
am 24 Mai
Horst Frese (Spielmanns)
 
am 17 Dezember
Josef Peters (Egge)